Har du kandidatforslag til styret?

Har du kandidatforslag til styret?

Valgkomiteen 2018. Bak fra v. Anne Ryen (leder), Nina Walbeck, Heidi Herum og Lars Kittelstad (vara for John Martin Kleiven). Foran fra v. Helene Hansen Bakka og Bjørg T. Hopland.

– Valgkomiteen ønsker forslag til kandidater til neste valg, sier leder av valgkomiteen, Anne Ryen.

Som det framgår av den vedlagte oversikten, er flere tillitsvalgte i AT Skog på valg i år. Dette gjelder styreleder, nestleder, to styremedlemmer, de tre vararepresentantene til styret og ordfører med varaordfører.

– Foreslå nye navn

I valgkomitéen går de to representantene, som har sittet ut sin treårs-periode ut, mens to personlige vararepresentanter er på valg.

– Vi minner om muligheten for å foreslå nye navn. Før årsmøtet i AT Skog torsdag 3. mai 2018, inviterer valgkomitéen skogeierlagene våre til å foreslå kandidater. Kandidater, som har kompetansen AT Skog trenger og som har bidratt til å styrke organisasjonen vår, kan gjenvelges for en ny periode, presiserer Ryen.

Ønskede kvalifikasjoner

– Organisasjonen har vært gjennom store endringer i ei omskiftelig tid og trenger styremedlemmer som er motiverte, har god basisinnsikt og er handlingsdyktige. Det er også en fordel med en viss innsikt knyttet til betydningen av digitalisering for organisasjoner i et marked i sterk endring slik som for AT skog, uttaler valgkomiteen.

Send dine forslag!

Forslag på kandidater sendes til ann.kristin.lunde@atskog.no. Forslaget må inneholde navn og kandidatens CV (kun en side med den mest relevante informasjonen for dette vervet). Kandidaten må være informert og positiv til vervet.

Frist: 10. februar 2018 (sender du post, må brevet være stemplet senest denne datoen).

Adresse: AT Skog SA v/Ann Kristin Lunde, Ole Cudrios gate 25, 3717 Skien.

Denne informasjonen fra valgkomiteen er også sendt til skogeierlagene.

 

Oversikt tillitsvalgte i AT Skog 2017

 

           Dagens tillitsvalgte

    Valg-

  periode

 

  Valgt

 

På valg

Styreleder      Olav A. Veum                     1 år  2016       x
 
Styremedlemmer      Hølje Kristian Jore     2 år  2017
     Åse Egeland                             2 år  2016      x
     Even Hedland     2 år  2016      x
     Gunn Brekka     2 år  2017
Styrets nestleder     Åse Egeland     1 år  2017      x
Vararepr. styret   1. Trygve Usterud     1 år  2017      x
  2. Heidi Skårnes                       1 år  2017      x
  3. Trygve Haugeland     1 år  2017      x
Ordfører   Sveinung Kjellemo     1 år  2017      x
Varaordfører   Tor Peder Lohne     1 år  2017      x
Valgkomite   Anne Ryen     3 år  2015 Går ut
  Bjørg T. Hopland     3 år  2015 Går ut
  John M. Kleiven     3 år  2016
  Nina Walbeck     3 år  2016
  Heidi Herum     3 år  2017
  Helene Hansen Bakka     3 år  2017
Leder i valgkom.   Anne Ryen     1 år  2017 Går ut
Nestleder i valgkom.   Bjørg T. Hopland     1 år  2017 Går ut
Personlige varamedl. Terje Abusland for Ryen     3 år  2015      x
Tore Kr. Dahler Kateraas for Hopland     3 år  2015      x
 Knut Martin Felle for Walbeck     3 år  2016
Lars Kittelstad for John M. Kleiven     3 år  2016
Hans Per Heistad for Heidi Herum     3 år  2017
Lars Roe for Helene Hansen Bakka     3 år  2017

 

Dette er valgkomitéen 2018:

Leder:             Anne Ryen, Kristiansand

Nestleder:      Bjørg T. Hopland, Fyresdal

Medlem:         John M. Kleiven, Lindesnes

Medlem:         Nina Walbeck, Arendal

Medlem:         Heidi Herum, Bamble

Medlem:         Helene Hansen Bakka, Hovin