Har du osp til fyrstikker?

Gjennom Viken AT Market har skogeiere i nedre del av Telemark og Gjerstad mulighet for leveranser av fyrstikkosp til Sverige.

– Det er mye osp i dette området. Skogeiere har ofte etterspurt muligheter for levering av osp til annet enn massevirke.

– Nå har vi fått en mulighet med samlasting på massevirkebåter fra Herre. Dette er en prøveleveranse, opplyser markeds- og produksjonssjef Hans Erik Røra.

Krav til kvalitet

  • Fyrstikkosp må kappes på lengder på 3,1 meter.
  • Minste toppdiameter er 24 cm under bark på smalkant. Maks diameter er 75 cm under bark.
  • Krok aksepteres med pilhøyde inntil 10 cm.
  • Skogsråte (ikke hulråte) aksepteres i sentrum av stubbavskjæret på rotstokk inntil 1/3 av diameter.
  • Enkeltkvister kan være maksimalt 8 cm og samlet diameter av alle kvister kan være 1,5 ganger toppdiameter.

Sortimentet meldes inn som vanlig i privat tømmerinnmelding og kappereglement følger kontrakt.

Pris og frist

Fyrstikkosp midtmåles og betales med 485 kr/m³.

Siste frist for å melde tømmeret henteklart, er 20. mars 2021 og da må veien være kjørbar.

Fyrstikkosp skal skipes fra Herre og kan leveres fra Bamble, Drangedal, Gjerstad, Kragerø, Midt – Telemark, Nome, Porsgrunn, Skien og Siljan.

Sagtømmer av eik

– Det er også leveringsmuligheter på sagtømmer av eik fra alle kommuner i Telemark og østre del av Agder i vinter, sier Røra.

  • Minste toppmål er 20 cm og skal kappes på 3 m lengder.

Sortimentet meldes inn som vanlig i privat tømmerinnmelding og kappereglement følger kontrakt.

Pris for eik ved skogsbilvei er 600 kr/m³.

Minimumslevering på alle sortimenter er 15 m³.

Skrevet av Stine Solbakken
08/01/2021