– Heldig at vi kan selge billetømmer

– Mitt største ønske er en kald og våt vår neste år. I forrige billeangrep så ikke skogen ut. Trærne var helt røde, sier skogeier Ragnar Friberg i Porsgrunn.

Langs kysten av Telemark og Agder er det nå betydelige lokale billeangrep på granskogen.

Kan fortsatt ha verdi

– Gran, som har blitt brun etter billeangrep, bør hogges på forsommeren for å få de nye billelarvene ut av skogen. Gran som er angrepet i vår, kan imidlertid fortsatt ha verdi dersom trærne tas ut i høst og vinter, sier markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog.

Etablerer sortiment

Bergene Holm har etablert et eget sortiment for sagtømmer som er billeskadd.

Dette heter Sortiment 170 Nytørket billetømmer av gran. Sortimentet har samme krav til lengde, dimensjon og kvalitet som gran sagtømmer kvalitet 2, men med følgende unntak:

  • Tømmerblått godtas
  • Tørrved – det aksepteres at tømmeret ikke har hvit bast/løs bark hvis veden ellers er fersk (ikke er tørkeskadd)
  • Tørkesprekk godtas ikke (toleranse 0,7 mm).

Pris til skogeier

Enkeltstokker kan leveres sammen med gran sagtømmer til Bergene Holm. Dersom volumet med billeskadd tømmer overstiger 8 % av totalvolumet i enkeltlass, skal dette sortimentet sorteres ut i egen lunne. Stokker som blir levert som sagtømmer der veden er tørr, vil bli klassifisert som vrak.

Pris til skogeier på Sort 170 er 330 kr/m³ (flat pris).

Ragnar vil hogge

– Bergene Holm kjøpte også billetømmer på 1970-tallet. Det er heldig at de kjøper billetømmer til redusert pris. Hvis ikke hadde tømmeret endt som energivirke til en langt lavere pris.

– Tross angrep av biller, er ikke tømmerkvaliteten forringet hvis jeg hogger det de neste månedene. Jeg vil benytte meg av tilbudet og fortsette å hogge ut angrepet skog i vinter, sier Ragnar.

Han overtok gården i Bjørkedalen i 1976. Siden har han hogd skog årlig. Skogbruk og melkeproduksjon har vært hovedinntekten for bonden i Bjørkedalen.

Overtok i forrige billeperiode

– Billeangrepet i 1977/78 kom etter to tørre somre. Da gikk det utover mye gammel skog på hele areal. Det er nesten verre nå, for billene angriper mindre områder midt inni skog i sine beste vekstår. Du kan se noen rødbrune trær der oppe, sier Ragnar og peker opp i ei li.

Selv om situasjonen er tung med billeangrep på hele Østlandet, er Ragnar Friberg optimist.

– Jeg er helt sikker på at vi får bedre priser i takt med økt etterspørsel.

Granbillens metode

Hva er det som gjør at treet tørker inn og dør av billeangrep?

– Det er et stort spørsmål, sier landbruksrådgiver Espen Nordstrand ved Grenland landbrukskontor.

– Men kort fortalt er det to faktorer som må til for at billa skal klare å drepe et tre. Treet må i utgangspunktet være svekket av for eksempel tørke og billene må være mange nok.

– Biller som angriper et frisk tre, vil raskt bli utsatt for treets forsvarsmekanisme og drukne i kvae. Et tre med svekket forsvarsevne, kan angripes av biller som sender ut luktferomoner. Dette tiltrekker seg enda flere biller, som sammen angriper treet.

– Billene bringer også med seg blåvedsopp. Soppen trenger inn i veden og bidrar til at treet tørker og dør.

Hvordan måler du billeangrep og hva er resultatet i år kontra forrige angrep på 1970-tallet?

– Vi overvåker mengden av biller i skogen ved å sette ut overvåkningsflater i utvalgte kommuner. I Porsgrunn har jeg ansvaret for to slike flater. På hver overvåkningsflate setter vi ut 4 billefeller, som står ute fra slutten av april til midt i august.

– Vi kontrollerer og tømmer billefellene fire ganger per sesong. Dette har blitt gjort i mange år nå. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har etter hvert fått god statistikk på billesituasjonen i ulike deler av landet.

– Det er vanskelig å sammenligne dagnes fangststatistikk med situasjonen som var på 1970-tallet. Den systematiske overvåkningen var ikke igangsatt på den tiden og fellene under forrige billeangrep var en annen type enn den vi bruker i dag.

Hva er en billes livssyklus?

– Etter at en ny generasjon biller i løpet av våren/forsommeren klekker i barken på det angrepne treet, forlater de aller fleste billene treet i løpet av juli og august. Deretter overvintrer de i bakken i påvente av en ny sommer.

– I april , mai og juni svermer disse billene. Da leter de etter ferskt, men svekket trevirke. Når de finner et passende tre, borer hannen seg inn i barken og gnager ut et nytt parringskammer. Hunnen lager nye morganger til eggene og en ny generasjon biller er på vei. Er forholdene gode med flere påfølgende tørre og varme somre, i tillegg til god tilgang på svekket skog, vil populasjonen raskt kunne øke.

Hva skal skogeierne gjøre om de ser tegn til billeangrep?

– Det gjelder å følge med på skogen i april og mai. Se etter brunt boremel rundt stubben eller små hauger på liggende tømmer. Se også etter trær som raskt får misfarging i baret utover vår og forsommer.

– Har skogeier mistanke om billeangrep, er det bare å kontakte tømmerkjøper. Tømmer som er angrepet av biller, bør fraktes ut av skogen innen 1. juli for å være sikker på at billene fortsatt er i barken og blir med ut av skogen.

Hvorfor er det så viktig å hogge ut skogen som er angrepet?

– Dette er et tiltak for å redusere mengden biller i skogen ved å hente ut tømmeret mens billene ennå er i barken. Derfor er det viktig at dette skjer før juli da billene etter dette forlater treet og blir værende i skogen.

– Det har derfor lite for seg å ta ut billeangrepet tømmer sent på sommeren, foruten å redde verdien på tømmeret selvfølgelig, avslutter Espen Nordstrand.

Skrevet av Stine Solbakken
01/10/2020