Åmli skogeierlag: Fagkveld om ungskogpleie

12 august 2019 - Åmli skogeierlag, Froland skogeierlag

Sted: På Flaten i Åmli klokka 18.00.

Program: 

  • Ungskogpleie i felt ved faghjelp Olav Songedal
  • Skogeiers vurderinger og planverk ved Olav Vehus, skogbruksrådgiver Åmli kommune
  • AT Skog og aktiviteter innen ungeskogpleie ved skogbruksleder Trond Saga

Servering: Ja

Froland skogeierlag er også invitert.