07 mars 2024 - Arendal skogeierlag

Sted: Dalen misjonshus

Tid: 19.00

Skogbruksleder fra AT Skog og skogbrukssjef orienterer om aktiviteten i Arendal. Adm. direktør Anders Roger Øynes orienterer om aktiviteten i AT Skog.