28 desember 2023 - Arendal skogeierlag

Tid: 10.00

Kåre Haugaas har hovedansvaret. Vi må komme tilbake med mer informasjon senere.

Kappe kurset er viktig. I Arendal har vi nå fått gjennomslag for et kommunalt bidrag til motorsag/manuell hugst. Det utbetales 100 kroner på hver kubikk, som du selger til tømmerkjøper. Du sender kopi av virkesavregning til skogbrukssjefen. Dette er et bidrag for at vi skal få flere mindre flater, altså en mer variert skog. Dette vil også være viktig for et større biologisk mangfold i skogene våre. I tillegg er dette en håndsrekning til den aktive skogeier.

Merk deg også at for å få meldt inn tømmer selv må du ha gjennomført PEFC-kurset innen 1/1 2024. Sammen med kappekurset er du da klar for vinterhugsten.