22 september 2022 - Arendal skogeierlag

Tid: Torsdag 22. september klokka 18:00-20:30
Sted: Gjerstad på Tromøya

Arendal skogeierlag inviterer til skogkveld i skogen til Karl-Wiggo Jensen på Gjerstad, Tromøy torsdag 22. september kl.18.00. Vi har fokus på utnyttelse av løvskogen, men vi tar også for oss prioriteringer i blandingsskog.

Kåre Haugås gir oss faglige innspill sammen med Skogbruksleder Grunde Bjorvatten og skogbrukssjef Terje Flaten. Hele runden går på god sti og traktorvei. Det blir pause med enkel servering.

Styret