Arendalsuka: Debatt om digitalisering

15 august 2017 -

Sted: Café Victor klokka 08.30 til 10.00
Arrangør: Treforedlingsindustriens Bransjeforening (TFB)
Tema: Hvordan vil robotisering og digitalisering kunne utnyttes til en effektiv og konkurransedyktig verdikjede fremover?Det vil bli gitt eksempler fra industrien og verdikjeden på allerede innførte, men også ulike forslag til fremtidige robotiseringsløsninger.

Servering: Frokost

Debattleder: Styreleder for TFB og kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig.

Medvirkende:
  • Lars P.S. Sperre, konsernsjef i Norske Skog
  • Dag Arthur Aasbø, direktør organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard
  • Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund
  • Frederic Hauge, stifter av og faglig leder i Bellona
  • Geir Pollestad, leder næringskomiteen, Sp
  • Åshild Bruun, 1. kandidat for Aust Agder Frp

Les mer her: Frokostmøte Café Victor