23 april 2024 - Askvoll skogeierlag

Sted: Askvoll

Tid: 17.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om skogplanting. Det blir framsyning av planteredskap og planter i tillegg til informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.