AT Skog og Arendal skogeierlag: Møte om hogstaktivitet og skogkultur

18 april 2018 - Arendal skogeierlag

Sted: Løddesøl grendehus klokka 19.00.

Tema: Pristopp på tømmer, rabatter og tilskudd. Tilbud om hogstopplegg og skogkultur i 2018/19.

Saker:

  • Historisk høye tømmerpriser
  • Hogstpotensiale
  • Skogkulturtiltak eks på kostnader/tilskudd/tilbud
  • Orientering om de nye og gunstige skatteordningene i skogbruket
  • Nye skogbruksplaner i Arendal