22 september 2023 - Kvam skogeierlag

Sted: Aksnes , Kvam

Tid: 10 til 12.30

Fra AT Skog møter du skogkulturansvarlig Knut Anders Eknes. Du møter også skogeierlagsleder Johnny Rosseland i Kvam skogeierlag.

Program:

Tømmerpriser og marked, hogstmetoder og lønnsomhet, bruk av skogfond.

Befaring:

Vurdering av plantefelt, demonstrasjon av ungskogpleie og kvalitetsfremmende tiltak i skogen. Tilskudd til skogbruk i Kvam.