AT Skog og Treforedlingsindustriens bransjeforening: Frokostmøte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

14 august 2018 -

Sted: Cafe Victor i Arendal klokka 08.30 til 10.00

Tema: «Grønn innovasjon i global konkurranse».

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til frokostmøtet. Det gjør også representanter fra industrien og skogeierne.

Se mer om arrangementet her: Frokostmøte tirsdag 14. august