Viken Skog og AT Skog: Tømmer & marked 2018

08 februar 2018 -

Sted: Sundvolden hotell

Tid: 09.30 – 15.30.

Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av tømmer og skogindustri!

Konferansen setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse.

Arrangør: Viken Skog i samarbeid med AT Skog

AT Skogs andelseiere får andelseierpris og det settes opp buss (forbehold om nok påmeldte).

Du kan melde deg på konferansen og evt. busstur her:  Tømmer og Marked 2018

Les alt om arrangementet her: Viken Skog