16 mai 2023 -

Markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, gjør opp status for tømmermarkedet i inn- og utland.

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, orienterer om AT Skogs arbeid med tømmertransport. Dette omhandler framkommerlighet, veislitasje, trafikksikkerhet og klimautslipp.