13 juni 2023 -

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, viser fram et hogstfelt som ble hogd for fire år siden. Hvordan ser det ut nå? Vi snakker også om tiltak for å forebygge skogbrann.