20 juni 2023 -

Markeds- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, gjør opp status for tømmermarkedet i inn- og utland.

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, viser fram et hogstfelt som ble hogd for fire år siden. Hvordan ser det ut nå? Vi snakker også om tiltak for å forebygge skogbrann.