09 november 2022 -

Marked- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, oppdaterer deg på tømmermarkedet i inn- og utland.

Hvordan kan du vite at AT Skog følger miljøsertifiseringen i Norsk PEFC Skogstandard? Bærekraft- og næringspolitisk sjef Simon Thorsdal og kvalitet- og miljøleder Ann Kristin Lunde forklarer.

Konsernsjef Anders R. Øynes og styreleder Olav A. Veum orienterer om AT Skogs strategi og utvikling av medlemsorganisasjonen.