07 september 2022 -

Marked- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, oppdaterer deg på tømmermarkedet i inn- og utland.

Fra servicekontoret kommer Åsfrid Bekkevold og Magnus Austad med nyttig informasjon til skogeiere som vil hogge selv kommende høst og vinter.

Du finner sendingene her: Markedsnytt og nyttig info til deg som hogger selv