07 desember 2022 -

Marked- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, oppdaterer deg på tømmermarkedet i inn- og utland.

Hvilke muligheter har du som skogeier? Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, redegjør for de økonomiske ordningene som finnes for skogeiere, som skattefordeler, skogfond, tilskudd til veibygging, planting og ungskogpleie.