05 oktober 2022 -

Marked- og logistikksjef Hans Erik Røra i AT Skog og CEO i Viken AT Market, Håkon H. Myhra, oppdaterer deg på tømmermarkedet i inn- og utland.

Konsernsjef Anders R. Øynes forteller om investeringer i eget konsern og synergieffekter i verdikjeden.