06 februar 2023 -

Bærekraft- og næringspolitisk sjef, Simon Thorsdal, om resultater fra den siste medlemsundersøkelsen der skogeierne besvarte spørsmål om bærekraft/miljø. Revidert utgave av Norsk PEFC Skogstandard gjelder fra 1.mars 2023 og vi oppsummerer nye krav og endringer.