18 april 2024 - Balestrand skogeierlag

Sted: Fjærestad i Balestrand

Tid: 10.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om ungskogpleie. Det blir demonstrasjon med motorryddesag og informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.