12 april 2023 - Bamble skogeierlag

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BAMBLE SKOGEIERLAG    Det innkalles med dette til årsmøte i Bamble Skogeierlag for 2022

Sted: Vellokalet på Rønholt onsdag 12. april kl. 1800

SAKSLISTE:
Årsmøtepapirene finner du på Min side under “Dokumenter”

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen
  4. Årsberetning og regnskap fra Bamble Skogeierlag
  5. Godtgjørelse til tillitsvalgte i skogeierlaget
  6. Valg av tillitsvalgte i skogeierlaget

Orienteringer:
Vi får besøk av konsernsjef Anders Øynes og skogbruksleder Sondre Tobias Steen fra AT Skog, og skogbruksleder Einar Teigen fra Bamble Kommune.

Trekning av ryddesag blant medlemmer som har utført ungskogpleie i 2022.

Vennlig hilsen
Bamble Skogeierlag
Pål Harald Gregersen
(leder)