Bamble skogeierlag: Den årlige kommunale skogdagen

15 juni 2019 - Bamble skogeierlag

Sted: På Lars Tore Gjerstads eiendom på Skaugen, nærmere bestemt mellom Storfiskevannet og Eikelivannet fra klokka 09.30.

Merket avkjøring fra Nensethveien på Skaugen.

Program:

  • Servering av kaffe og frukt ved ankomst
  • Åpning av skogdagen klokka 10.00
  • Lars Tore Gjerstad vil orientere om eiendommen
  • Kjell Woje vil kåsere om hendelser fra krigens dager i dette området
  • Simon Thorsdal fra AT Skog vil snakke om faren for barkbilleangrep i sommer
  • Utdeling av Skagerrak Sparebanks skogbrukspris
  • Natursti for voksne og barn
  • Bamble Bygdekvinnelag står som vanlig for utmerket servering

Vel møtt!