Bamble skogeierlag og AT Skog: Temakveld om tømmerpriser og markedssituasjon

24 september 2018 - Bamble skogeierlag, Eidanger skogeierlag, Gjerpen og Solum skogeierlag, Herrevassdraget skogeierlag, Sannidal skogeierlag, Drangedal skogeierlag

Sted: Bamble menighetshus

Tid: 18.00 til 20.30.

Tema:

  • Hvorfor blir tømmerprisen som den er? Hva bestemmer prisen på de forskjellige sortimentene og de ulike delene av tømmerstokken?
  • Hvordan jobber AT Skog med nasjonalt og internasjonalt marked og hvordan påvirker dette tømmerprisene?
  • Etableringen av investeringsselskapet Norsk Skogkapital. Verdiskaping og muligheter i nye og eksisterende næringer og markeder,
  • Hvordan det jobbes for å sikre avsetning og optimalisere pris for hele tømmerstokken

Det blir innlegg rundt disse temaene av styreleder i AT Skog og Norges Skogeierforbund, Olav A. Veum, Key Account Manager i Viken AT Market, Håkon H. Myhra og markeds- og produksjonssjef i AT Skog, Hans Erik Røra.

Åpent for spørsmål fra salen og dialog.

Skogeierlagene i nær geografi inviteres – åpent møte for medlemmer av AT Skog.

Vel møtt!