Birkenes, Herefoss og Vegusdal skogeierlag: Skogkveld

12 desember 2018 - Birkenes skogeierlag, Herefoss og Vegusdal skogeierlag

Sted: Kantina på kommunehuset klokka 19.00.

Program:

  • Tormod Amundsen fra skogbruksavdelingen i kommunen kommer og gir litt generell info om aktuelle tema
  • Gjennomgang av pålogging via Altinn for tilgang til skogfonds konto og ned/ opplasting av nødvendige skjemaer i forbindelse med registreringer og utbetalinger fra skogfondskonto
  • Kjetil Aamlid, vår skogbruksleder fra AT Skog, viser innlogging og bruk av den helt nye skogeierportalen i AT Skog. Her vil det bli mulig å se tømmerpriser, melde inn tømmer, melde henteklart tømmer og se målekvitteringe m.m.
  • Uformell skogprat rundt aktuelle tema

Servering: Enkel bevertning

Vel møtt!