Eidanger skogeierlag: Eierskifte i skogbruket

15 november 2018 - Eidanger skogeierlag

Sted: Bjørkedalen skole klokka 18.00 til 21.00.

Vi får en orientering av Fred Zetterstøm.

Tema: 

  • Når «passer» det i livet å gjøre eierskifte
  • Planlegging forut for eierskiftet
  • Sentrale lover/forskrifter som gjelder
  • Økonomiske/skattemessige forhold
  • Tiden etter eierskiftet bl.a. for kjøper

Påmelding: Innen 10.11 tilSvein Eggen 918 00 336/ sve-egge@online.no