Ekstraordinært årsmøte i AT Skog

19 november 2019 -

Sted: Clarion hotell Ernst i Kristiansand fra 11.00 til 15.00.

Møtet starter med felles lunsj.

Inviterte til dette møtet er utsendingene fra AT Skogs 71 valgkretser. Invitasjon blir sendt på epost og sms.

Agenda: Velge nytt styre. Styret vil fungere fram til årsmøte våren 2020.