23 april 2024 - Fjaler skogeierlag

Sted: Dale i Fjaler

Tid: 10.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om skogplanting. Det blir framsyning av planteredskap og planter i tillegg til informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.