17 april 2024 - Fjaler skogeierlag

Sted: Nautsundet i Fjaler 

Tid: 17.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om ungskogpleie. Det blir demonstrasjon med motorryddesag og informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.