Flekkefjord og Sirdal skogeierlag: Fagdag om lønnsomhet i granplantefelt

19 oktober 2019 - Flekkefjord og Sirdal skogeierlag

Sted: Fredheim klokka 09.00.

Skogkurs er ansvarlig for denne fagdagen, som består av 3 timer teori og 3,5 time ute i felt.

Tema: «Hvordan øke lønnsomheten av granplantefelt?»

Maks deltakere: 15 personer

Påmelding: Til Magne 992 92 044