11 april 2024 - Flekkefjord og Sirdal skogeierlag

Sted: Fredheim, Mydlandsvegen 155, Gyland

Tid: 09:00 – 16:00

Mer info og påmelding: Skogkurs 
Halve kursavgiften dekkes via rentemidler fra kommunen, for skogeiere og nær familie, som sokner til kommunen Flekkefjord.