17 april 2024 - Førde skogeierlag

Sted: Klikk her

Tid: 10.00

Skogselskapet, AT Skog og Statsforvaltaren inviterer til skogdag om ungskogpleie. Det blir demonstrasjon med motorryddesag og informasjon om tiltak som er viktige åra etter hogst og planting. Servering av kokekaffi og noko å bite i.