Froland skogeierlag: Årsmøte

30 juni 2020 - Froland skogeierlag

Sted: På Eikely i Froland klokka 19.00.

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste.
  2. Valg av møteleder.
  3. Valg av to til å underskrive protokollen.
  4. Årsmelding og regnskap for Froland Skogeierlag 2019.
  5. Arbeidsplan og budsjett for 2020.
  6. Valg og godtgjørelse for tillitsvalgte.
  7. Orientering fra AT Skog v/ administrerende direktør Anders Roger Øynes.
  8. Orientering fra skogsjef Trude Engesland.

Årsmøtepapirene er sendt ut tidligere, se dokumenter på «Min side» i portalen.

Servering: Smørbrød, kake og kaffe.