10 april 2024 - Gjerpen og Solum skogeierlag

Sted: Nærum grendehus, Langerødvegen 191, Skien

Tid: 19.00

Fra AT Skog deltar direktør juridisk/compliance, Henriette Folkestad,  og skogbruksleder Sondre Tobias Steen.