12 mars 2024 - Grimstad skogeierlag

Sted: Skiftenes forsamlingshus

Tid: 18 – 21:30

Innkalling med saksliste kommer senere. Dersom du har en sak du ønsker å få behandlet på årsmøtet, må den sendes til styret innen 16.02.

Send i så fall e-post til Halvor Ribe: hr@jjuc.no.