20 juni 2024 - Grimstad skogeierlag

Sted: Fjære grendehus, Laugevoldveien 20

Tid: 18.00

Grimstad skogeierlag inviterer til fagkveld med Skogselskapet – fokus på lauvtrær – og sosial samling.