06 juni 2023 - Grimstad skogeierlag

Skogkveld tirsdag 6. juni kl. 18.00 på Bringsvær

Vi har gleden av å invitere alle medlemmer av Grimstad skogeierlag til skogkveld og sosial samling på Bringsvær tirsdag 6. juni kl 18.

Fremmøte:
Bringsværveien 81

Program:
Gunnar Evja, skogkulturansvarlig i AT Skog Agder/Sørvest-Telemark kommer for å snakke om ungskogpleie i lauvskog, og litt generelt.
Vi ser på ungskogpleie i et bjørkefelt.

Servering etterpå på festlåven Bringsvær (Bringsværveien 81). Smørbrød, kaffe, brus.

Deretter kan de som ønsker få en omvisning i gjestehuset på gården av Rolf Erik Nilsen.

På vegne av styret i Grimstad skogeierlag ønsker vi alle hjertelig velkommen!
Aurora Nilsen og Halvor Ribe