15 juni 2022 - Herefoss og Vegusdal skogeierlag

Tid: Onsdag 15. juni klokka 18-21

Sted: Dalane, Væringsbygd

En sosial kveld hvor vi endelig kan møtes igjen etter covid! Det blir info vedr hogst / tømmerpriser fra skogbruksleder og info fra kommunen vedr ungskogpleie og økte satser på tilskudd.

Årsmøtepapirer ligger under dokumenter på «min side» .

Velkommen!