06 desember 2023 - Herefoss og Vegusdal skogeierlag

Sted: Hagen Café på Slettene

Tid: 18:00

Skogbruksleder Kjetil Aamlid i AT Skog forteller om tømmerpriser m.m. og Tormod Amundsen forteller om tilskudd/ungskogpleie m.m.

Servering: Juletallerken.

Egenandel på 150 kroner betales direkte til Hagen Cafe på vipps: 758935. Viktig at de som kommer gjør dette innen 1.desember, slik at Hagen vet hvor mange som kommer. Kaffe er inkludert, men drikke utenom kjøpes av hver enkelt.

Vel møtt!