Herrevassdraget skogeierlag: Julemøte med Torkjell Berulfsen

12 desember 2017 - Herrevassdraget skogeierlag

Sted: Kilebygda Montesorriskole klokka 18.30.

Medlemmer med ektefelle/samboere er hjertelig velkommen. Som tidligere koster det 100 kr/person for middagen.

Servering: Juletallerken med tilbehør

Program:

  • Denne gangen blir det servert en øl og en akevitt for de som ønsker det. Dette fordi et av temaene på møtet er foredraget «Julematens sterke drikker og den betydning for helsen» med Torkjell Berulfsen, som er fra Kilebygda.
  • Tilskuddsordninger ved Espen Nordstrand
  • Tømmerpriser og etterspørsel ved Finn Schønning fra AT Skog
  • Vinlotteri (husk kontanter)

Påmelding innen søndag 10. desember til: Øystein Dalene oeytodal@online.no eller Eivind Gisholt på sms eller ring 959 49 231