Herrevassdraget skogeierlag: Julemøte

02 desember 2019 - Herrevassdraget skogeierlag

Sted: Kilebygda Montessoriskole klokka 18.30.

  • Hvordan forvalte fiskeressursen?
  • Siste nytt ved landbruksetaten v/Espen Nordstrand
  • Siste nytt fra AT Skog

Invitasjon og påmelding: Julemøte 2019