05 desember 2022 - Herrevassdraget skogeierlag

Julemøte i Herrevassdraget skogeierlag
mandag 5.desember 2022 kl. 18.00 på Kilebygda montessoriskole 

  • Siste nytt fra landbruksetaten v/Kleven
  • Siste nytt fra AT Skog
  • Allma v/Kjetil 

Det serveres tradisjonell juletallerken. Egenandel kr. 150 inkl. lodd betales kontant/Vipps ved inngangen. 

 
Bindende påmelding innen 25.november til Tove Dalene Wærnes på sms 952 58 392 eller 4warnes@online.no
 
Velkommen til julemøte!
Hilsen styret i Herrevassdraget skogeierlag