Herrevassdraget skogeierlag: Medlemsmøte

15 november 2017 - Herrevassdraget skogeierlag

Sted: Kilebygda Montesorriskole klokka 18.30.

Tema: Nye skatteregler, utfordringer for skogbruket og eierskifte (generasjonsskifte) i landbruket.

Foredragsholder: Regnskapsfører Fred Zetterstrøm

Vel møtt til et interessant foredrag!