Holt og Dypvåg skogeierlag: Medlemsmøte

14 november 2017 - Holt og Dypvåg skogeierlag

Sted: Dypvåg grendehus klokka 18.30 til 21.30.

Program:

  • Innledning ved Halvor Skjerkholt
  • Status for skogbruket ved Helge Sines
  • Ny oppmåling av jaktterrenget ved Helge Sines og Hans Magnus Sætra
  • Ansvarsforsikring for skogsbilvei med referat fra erstatningssaken i Froland ved Stein Bergsmark
  • Avsetningsmuligheter og priser ved Trond Saga fra AT Skog
  • Bestanden av hjortedyr og neste treårsplan ved Ingvar Tveite

Servering:  Mat fra Eldhuset og lotteri med fine gevinster