Holt og Dypvåg skogeierlag: Omvisning på Bergene Holm Simonstad

05 mars 2019 - Holt og Dypvåg skogeierlag

Sted: Det nye sagbruket hos Bergene Holm på Simonstad

Oppmøte: Gratis buss er satt opp med avgang klokka 17.00 fra landbruksskolen – forventet retur klokka 21.30.

Tema: Innblikk i sagbruksdriften og orientering om planene for biozinanlegget.

Servering: Enkel bevertning.

Påmelding: Innen 1. mars til Conrad Guttormsen 913 36 349.