Holum, Lindesnes og Mandal skogeierlag: Kurs i Norsk PEFC Skogstandard

23 april 2018 - Holum og Mandal skogeierlag, Lindesnes skogeierlag

Sted: Holum fra klokka 18.00 til 21.00

Tema: Norsk PEFC Skogstandard (tidligere kalt Levende Skogkurs).

Kursvarighet: 23. og 24. april (varighet 6 timer).

Pris: 1800 kroner (pluss leie av lokale).

Instruktør/kursleder: Kjell Arne Rosseland.

Påmelding: Til Helen Møll innen 16. april på 481 76 451/ helen.c.moll@hotmail.com

Deltakerbegrensing: Minimum 8, maksimum 30 stykker.

For mer info: Se www.atskog.no under kursbeskrivelsen Norsk PEFC Skogstandard