Holum og Mandal skogeierlag: Julemøte

04 desember 2018 - Holum og Mandal skogeierlag

Sted: Varde Ungdomshus i Holum klokka 19.00.

Tema:

  • Informasjon om tømmerinnmelding, avsetning på tømmer vinter 2018 – 2019 og tømmerdrifter ved skogbrukslederne Toralf Håland og Ingvild Gran fra AT Skog og styremedlem Even Hedland
  • Info fra E39 gruppa
  • Skogbrukssjef Arnar Christian Aas informerer om tilskuddsordninger og skogbruket i Mandal kommune
  • Nytt fra lagsarbeidet og plan for neste års drift
  • Nils Robert stiller med kontroll av målband til de som ønsker en kontroll.

 

Servering: Juletallerken, riskrem, kaffe og kaker.

Vi håper på et godt oppmøte og en hyggelig skogprat i førjulstiden.

Påmelding: Innen 30. november til helen.c moll@hotmail.com/481 76 451 eller bvetnes@gmail.com/416 40 489