Holum og Mandal skogeierlag: Kurs i hogstteknikk

31 januar 2019 - Holum og Mandal skogeierlag

Sted: Holum

Varighet: 31/1, 1/2 og 2/2

Pris: 3080 kroner.

Instruktør: Kjell Arne Rosseland

Deltakerbegrensning: Minimum 5 deltakere og maksimum 7.

Bindende påmelding: Til Helen Møll innen 24. januar 481 76 451/ helen.c.moll@hotmail.com