Regionmøte i Bergen

13 oktober 2020 -

Dette er et lukket møte for skogeierlagsledere.

Inviterte blir kontaktet med mer informasjon og påmelding.

Påmeldingsfrist: 5. oktober 2020.

Se nyhetssak: Avlysning av annonsert høstmøte