Hovin skogeigarlag: Medlemsmøte

14 desember 2017 - Hovin skogeierlag

Sted: Hovin samfunnshus klokka 18.00.

Tema: Bruksrettar i skog med foredrag av jordskifterettsleder Erik Nord og ein kort orientering om GPS – utfordringer og feilkilder ved Svein Bakka.

Det blir bevertning – vel møtt!