Iveland skogeierlag: Kurs i ungskogpleie

24 mai 2019 - Iveland skogeierlag

Sted: Aktiviteten klokka 18.00.

Kursvarighet: 2 dager – 24. mai og 25. mai.

Teoridelen gjennomgås på Aktiviteten fredag. Den praktiske delen skjer lørdag når vi går i skogen til Finn Tore Homme.

Påmelding: Snarest til Kjell Arne Rosseland på 918 35 575.